fbpx
Головна Про проєкт Партнери Часті запитання Рейтинг областей Зруйновані школи
Знайти школуПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання добровільної благодійної пожертви

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією благодійної організації БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРІУМ ФУНДАЦІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 44953744, що знаходиться за адресою: Україна, 60400, Чернівецька область, Чернівецький район, селище міського типу Глибока, вулиця Першотравнева, будинок 56 (далі – «Фонд»), в особі директора Тоненчука Петра Вікторовича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання добровільної благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті в мережі Інтернет за посиланням: https://flowers4school.com (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом цього Договору є здійснення безоплатної та добровільної передачі Благодійником благодійної пожертви в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»). Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування та самостійно обирає серед програм:
- «Донат на всі школи України»;
- «Донат на школи регіону»;
- «Донат на конкретну школу».
2.2. Мета проєкту збір коштів в сумі 1 000 000 000,00 грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) на придбання 100 000 000 (сто мільйонів) цибулин.
У випадку недосягнення мети збору, а саме збір меншої від заявленої в даному пункті суми, проєкт буде реалізований в рамках зібраної суми коштів.
2.3. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.4. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.5. Інформація та звіт про результати проєкту «Flowers 4 School» (Квіти для школи»), розміщується на Сайті за посиланням https://flowers4school.com/report.

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ


3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність відповідно до свого Статуту, зокрема, в сфері екології, охорони довкілля.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

ІV. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ


4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Благодійна пожертва надається Благодійником та використовуються лише в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»), відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
4.4. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.5. Способи внесення благодійної пожертви:
- одноразовий платіж, який здійснюються у національній валюті України через інтернет-еквайринг.
4.6. Благодійник дає згоду на зарахування його благодійної пожертви у випадку закриття збору або проекту з будь-яких підстав, на інші соціальні та благодійні проєкти Фонду, чи проєкти інших благодійних організацій, учасником яких або співпраця по яких ведеться Фондом.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


5.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках проєкту Фонду «Flowers 4 School» (Квіти для школи»).
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями розподілення благодійних пожертв, що були внесені в рамках проєкту за програмою «Донат на всі школи України» та/або «Донат на школи регіону».
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду.
5.4. За письмовим запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України та цією Офертою.
5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує: 1. свою дієздатність, 2. добровільність укладання правочину, 3. що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

VІ. АКЦЕПТ


6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті.
6.2. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
6.3. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.4. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.5. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані) з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.

VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.


КОНТАКТНІ ДАНІ


БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФЛОРІУМ ФУНДАЦІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 44953744,
Місце знаходження: Україна, 60400, Чернівецька область, Чернівецький район, селище міського типу Глибока, вулиця Першотравнева, будинок 56
Телефон: +38(099)-732-52-28
Адреса електронної пошти: ptonenchuk@florium.ua
Відправити повідомлення

close

  Відправити повідомлення

  close

   Головна Про проєкт Партнери Зруйновані школи Рейтинг областей Знайти школу Часті запитання Контакти
   Підтримати з-за кордону

   Для представників шкіл: school@flowers4school.com

   Співпраця / медіа: cooperation@flowers4school.com

   Flowers4School Flowers4School

   Часті запитання

   Хто ми, та чому це робимо?

   Ми - благодійний фонд для допомоги дітям України. В процесі реалізації проєкту "Квіти для школи" ми плануємо висадити біля кожної школи України квітучий парк тюльпанів. Такий парк допоможе покращити психологічне здоров'я всіх українських дітей, які в цей час стикаються із суттєвими проблемами. Також, ці квіти будуть символізувати Нову Україну, які будуть посаджені руками наших дітей. Наші діти - це майбутнє країни.

   Хто може зробити внесок?

   Всі, хто бажає допомогти дітям України. В першу чергу - це випускники шкіл різних поколінь. Ми створили зручну систему пошуку, де Ви можете легко знайти конкретну школу де Ви навчались та підтримати її. Якщо у Вас немає конкретної школи Ви можете зробити внесок на всі школи певної області, або на всі школи України.

   Куди йдуть кошти?

   Кошти ідуть напряму на закупівлю цибулин тюльпанів

   Що означає "Другий етап проекту". Який був перший?

   Восени 2022 року, Фонд спільно із Нідерландськими меценатами зібрали для Українських дітей 5 млн цибулин квітів. 10082 школи України отримали по 500 цибулин. Діти України та школи сприйняли акцію із захватом, звідси народився другий етап проєкту. Наші цілі на другому етапі - зібрати 100+ млн цибулин та висадити по 10 тис тюльпанів у Всіх школах України.

   Моєї школи немає у списку? Що робити?

   У списку немає шкіл, які тимчасово окуповані, або наразі не функціонують через бойові дії та руйнування. Якщо Ваша школа працює, але на сайті її немає напишіть нам на е-мейл - school@florium.ua (Тільки для представників шкіл)

   Чи можуть брати участь в проекті інші навчальні установи, крім шкіл?

   Нажаль ні. Цього року проєкт розрахований тільки на заклади загальної середньої освіти.

   Як зробити внесок, якщо я закордоном?

   На сторінці оплати, ви можете вибрати одну із трьох валют UAH ₴, USD $ та EUR €. Ви можете також зробити платіж за реквізитами. Всі інші способи оплати закордону описані тут - https://flowers4school.com/bank-details/

   Всі часті запитання